contact

Mijn aanpak

Vakkundige ondersteuning – heldere afspraken

Met De Aanpak Arbeidsrecht bied ik zowel werkgevers als werknemers vakkundige ondersteuning. En, minstens zo belangrijk, werk ik met en voor hen volgens heldere werkafspraken vooraf en op basis van gunstige tarieven. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Na het eerste gratis intakegesprek met De Aanpak Arbeidsrecht weet u direct waar u aan toe bent.

Gratis intakegesprek en fixed fee

In de kosteloze telefonische intake bespreken en inventariseren we beknopt uw vraag en positie en rechtsmogelijkheden. Let wel, dit betreft een voorlopige juridische analyse: voor een accurate en volledige juridische analyse is bestudering van alle relevante stukken noodzakelijk! Op basis van de door uw verschafte informatie bepalen we uw concrete doelen en de te volgen strategie en maken we afspraken over de vergoeding voor de werkzaamheden. In de meeste gevallen zullen we kunnen komen tot een vooraf vastgestelde “all-in” prijs, een fixed fee. Na bevestiging van onze afspraken en – indien inderdaad sprake is van een vaste prijs – uw betaling van 30% van het overeengekomen bedrag, gaan we aan de slag!

Voor welke activiteiten kunt u met mij een vaste prijs afspreken?

 • persoonlijk advies en/of behandeling op maat
  advies in een persoonlijk gesprek, telefonisch of per mail of brief
  contact met de wederpartij telefonisch en/of per mail of brief
 • onderhandelen en/of procederen
  een of meerdere telefonische contacten met wederpartij en/of brieven
  blijkt goed onderhandelingsresultaat niet mogelijk, rest een procedure
 • screenen of opstellen contracten en/of reglementen
  arbeidscontracten, vaststellingsovereenkomsten, concurrentie- en/of relatiebedingen
  standaard of complex
 • seminar/advies/overzicht wijzigingen nieuw ontslagrecht

Uurtarief

Sommige activiteiten lenen zich niet voor een fixed fee afspraak. In voorkomende gevallen zal ik de afgesproken werkzaamheden op basis van een vooraf met u overeengekomen uurtarief uitvoeren.