contact

Wat ik doe

De Aanpak: een tactisch streepje vóór

Als specialist in arbeidszaken met ruime praktijk- en proceservaring werk ik zowel voor werkgevers als voor werknemers. Zo stel ik de ene keer een ontslagaanvraag op voor een werkgever gericht aan het UWV Werkbedrijf, om een volgende keer fervent inhoudelijk verweer te voeren voor een werknemer wanneer zijn of haar werkgever een ontslagaanvraag heeft ingediend. Het afwisselend vertegenwoordigen van beide cliëntgroepen geeft mij een welkome voorsprong: het houdt me direct betrokken en zorgt ervoor dat ik in een zaak of onderhandeling goed kan inspelen op de strategieën van de wederpartij. En daar heeft u, of u nu werkgever of werknemer bent, profijt van!

De Aanpak Arbeidsrecht in de praktijk

De Aanpak is er voor al uw arbeidsrechtelijke kwesties, van snelle, vakkundige juridische adviezen tot het voeren van gecompliceerde procedures. Zo kunt u rekenen op mijn expertise wanneer er sprake is van:

 • individueel of collectief ontslag
 • (eenzijdige) wijziging van arbeidsvoorwaarden
 • niet-nakoming van bedongen arbeidsvoorwaarden of een concurrentie- en/of relatiebeding
 • ziekte en/of re-integratie
 • wederzijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst
 • rechten en plichten in het kader van een overgang van onderneming
 • ontslag van een statutair directeur
 • reorganisaties
 • verruiming en beperking van arbeidsvoorwaarden door een CAO
 • arbeidsrechtelijke raakvlakken van het sociaal verzekeringsrecht

…maar ook een beroep op mij doen voor:

 • ondersteuning en advies bij arbeidsconflicten of opbouw of verweer bij dossieropbouw
 • het opstellen van solide arbeidscontracten, concurrentie- en relatiebedingen en vaststellingsovereenkomsten bij wederzijdse beëindigingen
 • het screenen / in juridische zin updaten van arbeidsovereenkomsten
 • Mediation
 • Interim Solutions

Wilt u precies weten wat ik voor u kan betekenen? Volg de op u van toepassing zijnde link hieronder:

› De Aanpak voor Werkgevers
› De Aanpak voor Werknemers