contact

Voor werkgevers

Bent u werkgever? Met De Aanpak Arbeidsrecht bent u zeker van snel en vakkundig advies en optimale juridische bijstand bij onder meer: 

 • Ontslagaanvraag UWV Werkbedrijf
  • bedrijfseconomische gronden: slechte financiële situatie, reorganisatie, outsourcen of herinrichten van bedrijf
  • langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemer (2 jaar of meer)
  • aanvullende reactie na eerste verweer in tweede ronde
 • Ontbindingsprocedure kantonrechter op redelijke gronden (nieuw recht 01-07-2015)
  • bij frequent ziekteverzuim (onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering)
  • bij disfunctioneren (dossieropbouw)
  • bij verwijtbaar handelen of nalaten
  • bij werkweigering wegens gewetensbezwaren
  • bij verstoorde arbeidsverhouding
  • bij andere omstandigheden waar om arbeidsovereenkomst niet kan voortduren
  • wanneer toestemming UWV Werkbedrijf is geweigerd
 • Verweer verzoekschriftprocedure kantonrechter (nieuw recht 01-07-2015)
  • bij beroep op nietigheid opzegging
  • bij verzoek herstel arbeidsovereenkomst
  • bij claim aanvullende billijke vergoeding
 • Ontslag op staande voet handhaving in kort geding
 • Ontslag met wederzijds goedvinden (nieuw recht 01-07-2015)
  • zonder instemming werknemer / geen dan wel inclusief transitievergoeding
  • onderhandelen voorwaarden beëindiging
  • let op: eenmalig bedenktermijn van 2 weken en mogelijkheid herroepen
 • Einde contract voor bepaalde tijd (nieuw recht 01-01-2015)
  • proeftijd
  • beperkt aantal contracten
  • concurrentiebeding
  • schending aanzegplicht
 • Ontslagvergoeding (nieuw recht 01-07-2015)
  • transitievergoeding
  • vermijden eventuele aanvullende billijke vergoeding / zorgvuldig handelen
 • Loonvorderingsprocedure na ontslag
 • Ziekte & re-integratie tips & tools