contact

Voor werknemers

Bent u werknemer? Met De Aanpak Arbeidsrecht staat u er niet alleen voor. Zo kunt u rekenen op een persoonlijke benadering en gedegen adviezen. Een greep uit de procedures waarin ik u bij kan staan:

 • Verweer voeren ontslagprocedure UWV eerste & tweede ronde
  • bedrijfseconomische gronden of langdurige arbeidsongeschiktheid
  • reorganisatie & Sociaal Plan
 • Verweer ontbindingsprocedure bij de kantonrechter
 • Verzoekschriftprocedure kantonrechter: (onder nieuw recht 01-07-2015)
  • inroepen nietigheid en/of herstel arbeidsovereenkomst
  • in beroep van beslissing UWV
  • eventuele aanvullende billijke vergoeding
 • Aanvechten ontslag op staande voet in kort geding
 • Loonvorderingsprocedure
 • CAO-nalevingsprocedure
 • Aanvechten ontslag als statutair directeur
 • Ontslag met wederzijds goedvinden (nieuw recht 01-07-2015)
  • instemming einde dienstverband
  • onderhandelen over aanvullende vergoeding
 • Einde contract voor bepaalde tijd (nieuw recht 01-01-2015)
  • Proeftijd
  • beperkt aantal contracten
  • concurrentiebeding
  • schending aanzegplicht
 • Ontslagvergoeding (nieuw recht 01-07-2015)
  • transitievergoeding
  • eventuele aanvullende billijke vergoeding onzorgvuldige en/of nalatige werkgever
 • Loonvorderingsprocedure na ontslag